Hotărâri Consiliul Local 2022 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Hotărâri Consiliul Local 2022

HCLnr.5/10.01.2022 REFERITOR LA: predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului situat în str. Cuza Vodă, nr. 11, municipiul Caracal, județul Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de Vară, str. Cuza Vodă, nr. 11, municipiul Caracal, județul Olt”.

HCLnr.4/10.01.2022 REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 privind bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

HCLnr.3/10.01.2022 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor anexei la H.C.L. nr. 35/29.04.2021 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum și stabilirea, constatarea și sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

HCLnr.2/10.01.2022 REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM SOCIAL, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+3E+4E RETRAS» situat în Caracal, str. Dragoș Vodă nr. 2C-1, jud. Olt.

HCLnr.1/10.01.2022 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA TEATRULUI DE VARĂ DIN MUNICIPIUL CARACAL».

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National