Informaţii SU/SVSU - Primaria Caracal


Campanie de Prevenire PSI nr.13735 din 12.03.2019

CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

REFERITOARE LA INTERZICEREA ARDERILOR DE VEGETAŢIE USCATĂ ŞI A TERENURILOR AGRICOLE

CONFORM ADRESEI I.S.U. “M.BASARAB” AL  JUDEŢULUI OLT NR.4308628/11.03.2019

     Arderea vegetaţâiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină fitisanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC 6.2) reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.352/2015.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se poate executa numai cu acordul autorităţilor competente pentru protecţia mediului cu respectarea reglementărilor privind utilizarea focului dechis stabilite prin OMAI  şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.605/579/2008 şi OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului.

Descarca AnuntCampanie de Prevenire Nr. 12887 din 07.03.2019

fisiere/Informatii privind SVSU/campanie_psi_sarbatori_religioase.pdffisiere/Informatii privind SVSU/campanie_psi_sarbatori_religioase.pdf 

CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

ARDEREA MIRIŞTILOR ŞI FOLOSIREA FOCULUI DESCHIS

CONFORM ADRESEI ISU “M.BASARAB” AL  JUDEŢULUI OLT NR.4308390/06.03.2019

       În conformitate cu Ordinul Prefectului nr.103/2012 referitor la măsurile de prevenire a incendiilor de mirişte, vegetaţie uscată şi forestieră, Ordinul comum al ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr.30/147/08.02.2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole de mediu şi a resturilor vegetale pe teren arabil, respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente şi în vederea informării corecte a populaţiei, a operatorilor economici agricoli privind riscul propagării rapide a focului la terenurile agricole  prin arderea necontrolată a resturilor vegetale şi a miriştilor de pe terenurile virane sal la gospodăriile populaţiei vă aducem la cunoştiinţă următoarele:

-arderea miriştilor, a  resturilor vegetale şi folosirea focului deschis este interzisă;

-pentru situaţiile când terenul agricol este infestat de dăunători “ Arderea miriştilor şi resturilor vegetale pe terenul arabil este permisă numai cu acordul autorităţilor competente  pentru protecţia mediului” în conformitate cu art.1 alin.2 pct.5 din Ordinul Comun nr.1381/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.Campanie de informare Nr.11304 din 28.02.2019

Campanie de informare

în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor  conform adresei nr.4307853/26.02.2019 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă M.Basarab al Judeţului Olt referitoare la măsurile ce trebuie adoptate de cetăţeni şi în special de către persoanele vârsnice din localitate pentru prevenirea apariţiei incendiilor

Descarca anuntCampanie de informare nr.59306 din 19.12.2018

Campanie de informare

în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor  conform adresei nr.3953161/04.12.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Matei Basarab” al Judeţului Olt

          1.Pentru asigurarea asigurării climatului de siguranţă în contextul sărbătorilor de iarnă şi pe timpul sezonului rece cetăţenilor, administratorilor de spaţii comerciale, locuri de cazare ori alimentaţie publică li se recomandă adoptarea  următoarelor  măsuri în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor:

Descarca anuntAnunt nr. 39418 din 28.08.2018

ANUNŢ IMPORTANT,


          În conformitate cu nota de control nr.39352/27.08.2018 a CSVSAO Caracal aducem la cunoştiinţa cetăţenilor din localitate că este interzisă comercializarea animalelor în târguri şi pieţe sau în vecinătatea acestora. Cetăţenii crescători de porcine au obligaţia ţinerii acestora în spaţii îngrădite, identificarii lor după notificarea medicului  veterinar de liberă practică din localitate şi anunţarea imediată a tuturor cazurilor de mortalitate sau îmbolnăvire la porcine.

Descarca anunt

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National