Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 03.11.2021, orele 11:00 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 03.11.2021, orele 11:00

ANUNȚ

privind

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

organizată la sediul Primăriei Municipiului Caracal și/sau prin mijloace electronice/ platformă online,

în data de 03.11.2021, orele 11:00

pentru a emite PROPUNERI DE AVIZARE

Descarca anunt

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analiză şi propunere de avizare a unei documentaţii complete, Plan Urbanistc Zonal si Regulament Local de Urbanism aferente acestuia, în vederea fundamentării avizului de oportunitate conform Legii nr. 350/2001, cu modificari şi completari ulterioare,precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:

  - Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) pentru Centru comercial cu raza mare de deservire si lotizare teren pentru construire locuinte individuale izolate;initiator: SC SMART LOGISTIC & RETAIL SRL ; elaborator: SC ANGELA BUȘCĂ ARHITECTURE SRL - specialist RUR arh.urb. Angela Bușcă;
Memoriu tehnic
U2 - Concept Propus

  • Analiză şi propunere de avizare de către Consiliul Local al Municipiului Caracal, a unei documentaţiei complete a Planului de Mobilitate Urbană durabilă (PMUD) al Municipiului Caracal. Elaborator: SIGMA MOBILITY ENGINEERING.
    P.M.U.D
  • Analiză şi propunere de avizare de către Consiliul Local al Municipiului Caracal, a unei solicitării deactualizare punctuală a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr. 3/2014 in vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene. Inițiator și elaborator: Primăria  Caracal.
    RLU Memoriu

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National