Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării de Investiții de interes public pe amplasamentul din str. Mihai Viteazul, nr. 73A , generat de imobilul amplasat pe: Str. Mihai Viteazul, nr 73A, Municipiul Caracal, Județul Olt; n

INTENȚIE DE ELABORARE 

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării de Investiții de interes public pe amplasamentul din str. Mihai Viteazul, nr. 73Agenerat de imobilul amplasat pe: Str.Mihai Viteazul, nr73A, Municipiul Caracal, Județul Olt; nr.cad.57830

ARGUMENTARE: În baza Certificatului de Urbanism, nr. 220/04.11.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat documenația necesară inițierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent în vederea realizării de Investiții de interes public pe amplasamentul din str. Mihai Viteazul, nr. 73A prin care se reglementează condițiile în care se poate construi pe terenul identificat cu nr cadastral 57830. Imobilul situat pe Str.Mihai Viteazul, nr.73A, se află în zona funcțională V4-complexe și baze sportive.

Descarca anunt Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Regenerare urbanǎ prin parcelare și reglementare zone pentru locuințe colective, servicii și comerț, complexe și baze sportive, generat de imobilele amplasate pe: Str.

INTENȚIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării investiției Regenerare urbanǎ prin parcelare șreglementarzonpentru locuințe colective, servicii școmerț, complexe șbaze sportivegenerat de imobilele amplasate pe: Str.Tîrgul Nou, nr2, 2C, 2D Municipiul Caracal, Județul Olt; nr.cad.58376, 58375, 58236

ARGUMENTARE: În baza Certificatului de Urbanism, nr.208/19.10.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat documenația necesară inițierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent în vederea realizării investiției Regenerare urbanǎ prin parcelare și reglementare zone pentru locuințe colective, servici și comerț, complexe și baze sportive  prin care se reglementează condițiile în care se poate construi pe terenurile identificate cu nr. cadastrale 58376, 58375, 58236. Imobilele situate pe Str.Tîrgul Nou, nr.2, 2C, 2D, se află în subzona IS2-Subzona serviciilor comerciale.

Descarca anunt
U01-Incadrare in zona
U02-Incadrare in pug
U2-Reglementari urbanistice
Memoriu tehnic

 Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Spalatorie auto cu program cu 6 posturi, vulcanizare auto si cladire cu destinatia mixta (birouri, spatiu tehnic si cafe-bar pentru clientii spalatoriei auto , str. Ant

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției  Spalatorie auto cu program cu 6 posturi, vulcanizare auto si cladire cu destinatia mixta (birouri, spatiu tehnic si cafe-bar pentru clientii spalatoriei auto , str. Antonius Caracalla  nr. 163, Caracal, jud. Olt

          ARGUMENTARE: Tema-program a documentației consta in inserarea in parcelarul studiat a unei constructii cu functiunea de spalatorie auto. Spalatoria auto va contine 6 posturi, vulcanizare  si o cladiri cu destinatie mixta (spatiu asteptare clienti, cafe - bar, grup sanitar pentru clientii spalatoriei auto) in regim de inaltime P+1E

Descarca anunt
Memoriu
U0-INCADRARE
U1-CONCEPT PROPUSAnunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidențial generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr. 80B (fosta Tîrgul Nou nr. 80B, 80C, str.Sabinelor, nr. 42), Municipiul Caracal, Ju

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidențial

generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr. 80B (fosta Tîrgul Nou nr. 80B, 80C, str.Sabinelor, nr. 42), Municipiul Caracal, Județul Olt

          ARGUMENTARE: În baza Certificatului de Urbanism, nr. 204/15.10.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate în vederea obținerii Avizului de Oportunitate necesar inițierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent în vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidențial prin care se reglementează condițiile în care se poate construi pe terenul identificat cu nr. cadastral 57809.  Imobilul situat pe Str. Tîrgul Nou, nr. 80B (fosta Tîrgul Nou nr. 80B, 80C, str.Sabinelor, nr. 42), Mun. Caracal, jud. Olt se află în subzona Li3-locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2 niveluri, în zone de restructurare.
Descarca anunt
Memoriu
U01-Incadrarea in zona
U02-Incadrarea in PUG
U2-Reglementari urbanisticeAnunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt

INTENȚIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential

generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt

          ARGUMENTARE: In baza Certificatului de Urbanism, nr. 173/01.09.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea obtinerii Avizului de Oportunitate necesar initierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential prin care se reglementează conditiile in care se poate construi pe terenul identificat cu nr. cadastral 58157.  Imobilul situat pe Str. Tirgul Nou, nr. 43, se află in subzona Li3-locuinte individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in zone de restructurare.

Descarca anunt
Memoriu
U01 - Incadrare in zona
U02 - Incadrare in Pug Caracal
U2 - Reglementari urbanistice

Mai multe articole...

  1. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Lotizare in sase loturi a terenului din strada General Magheru nr.72 in vederea construirii de locuinte individuale, str. General Magheru nr.72, mun. Caracal, jud. Olt
  2. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Locuință pe strada Alexandru cel bun, nr. 22, 22A, Caracal, jud. Olt
  3. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Bicaz nr. 14A, Caracal, jud. Olt
  4. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Construire cladire cu destinatia mixta spatiu comercial si depozitare si construire locuinte individuale, str. Aleea Teilor nr. 60, Caracal, jud. Olt
  5. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Centru comercial cu raza mare de deservire si lotizare teren pentru construire locuinte individuale izolate, str. 1 Decembrie 1918, nr.78, nr.78A, nr.80, nr.82 si nr.84
  6. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Construire ansamblu rezidential si functiuni mixte generat de imobilele: Str. Artarului, nr. 11-13 si nr. 15-17 si Str. Alunului, nr. 15-17, Municipiul Caracal, Judetul
  7. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi Regulament Local de Urbanism aferent in vederea realizării investiției Hala metalica cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt
  8. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Spalatorie auto cu 7 posturi acoperite, 1 post descoperit si clădire cu destinație mixta str. Vornicu Ureche nr. 14, Caracal, jud. Olt
  9. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D si nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt
  10. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National