Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt

INTENȚIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential

generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt

          ARGUMENTARE: In baza Certificatului de Urbanism, nr. 173/01.09.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea obtinerii Avizului de Oportunitate necesar initierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential prin care se reglementează conditiile in care se poate construi pe terenul identificat cu nr. cadastral 58157.  Imobilul situat pe Str. Tirgul Nou, nr. 43, se află in subzona Li3-locuinte individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in zone de restructurare.

Descarca anunt
Memoriu
U01 - Incadrare in zona
U02 - Incadrare in Pug Caracal
U2 - Reglementari urbanisticeAnunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Lotizare in sase loturi a terenului din strada General Magheru nr.72 in vederea construirii de locuinte individuale, str. General Magheru nr.72, mun. Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

                    in vederea realizării investiției Lotizare in sase loturi a terenului din strada General Magheru nr.72 in vederea construirii de locuinte individuale, str. General Magheru nr.72, mun. Caracal, jud. Olt

          ARGUMENTARE: Imobilul studiat are categoria de  folosinta arabil. Pe parcela  studiata nu exista constructii. Se propune lotizarea terenului pentru construirea unui numar de maxim 6 locuinte individuale, cu un regim de inaltime de maxim P+1E. 

Descarca anunt
Memoriu
U1-Incadrarea in zona
U2-Concept propus

 Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Locuință pe strada Alexandru cel bun, nr. 22, 22A, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Locuință pe strada Alexandru cel bun, nr. 22, 22A,

str. Alexandru cel bun nr. 22, 22A, Caracal, jud. Olt

 

ARGUMENTARE: Prezenta documentație vine să stabilească condițiile optime în care se poate interveni prin realizarea de construcții pe amplasamentul avut în vedere, respectiv teren intravilan, categoria de folosință  - teren arabil. Suprafața totală a terenului studiat este de 696,00 mp conform cărții funciare nr. 57032 UAT Caracal . 

Descarca anunt
Memoriu si acte
Planse desenateAnunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Bicaz nr. 14A, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Bicaz nr. 14A, Caracal, jud. Olt

ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren curti constructii, intravilan, in suprafata de 1021.00mp. Parcela studiata este libera de constructii.

Se doreste  mobilarea lotului cu 1 imobil avand regim de înălțime S+P+3E cu 1 tronson (scară), însumând un maxim de 16 de apartamente, cu 1, 2, si 3 camere locuibile cu spații interioare și suprafețe conform Anexei nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicata. 

 Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Construire cladire cu destinatia mixta spatiu comercial si depozitare si construire locuinte individuale, str. Aleea Teilor nr. 60, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Construire cladire cu destinatia mixta spatiu comercial si depozitare si construire locuinte individuale,

str. Aleea Teilor nr. 60, Caracal, jud. Olt

ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren arabil intravilan (1.310mp), curti constructii (417 mp), livada (910 mp)  si teren vie intravilan in suprafata de 414mp. Pe parcela studiata nu exista constructii. Se propune realizarea unei cladiri  cu functiune mixta spatiu comercial si depozitare si construirea a trei locuinte individuale personale. Cladirile vor avea un regim  de inaltime de maxim P+1E si o suprafata construita totala de maxim 1830 mp.

Mai multe articole...

  1. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Centru comercial cu raza mare de deservire si lotizare teren pentru construire locuinte individuale izolate, str. 1 Decembrie 1918, nr.78, nr.78A, nr.80, nr.82 si nr.84
  2. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Construire ansamblu rezidential si functiuni mixte generat de imobilele: Str. Artarului, nr. 11-13 si nr. 15-17 si Str. Alunului, nr. 15-17, Municipiul Caracal, Judetul
  3. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi Regulament Local de Urbanism aferent in vederea realizării investiției Hala metalica cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt
  4. Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Spalatorie auto cu 7 posturi acoperite, 1 post descoperit si clădire cu destinație mixta str. Vornicu Ureche nr. 14, Caracal, jud. Olt
  5. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D si nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt
  6. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt
  7. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru Sala de fitness, pe str. Pop Ion nr 11B, Municipiul Caracal, Judetul Olt
  8. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință pe Bulevardul Antonius Caracalla, nr.131B, mun. Caracal, jud. Olt
  9. Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt
  10. Anuntarea intentiei de elaborare: “Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E” str. Primaverii nr. 14, municipiul Caracal, judetul Olt

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National