Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt - Primaria Caracal


Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt

INTENŢIE DE ELABORARE
Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru
Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 363 /09.08.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal, se condiționează realizarea de investiții pentru imobilul din str. Mărțișorului nr. 5 de elaborarea unui Studiu de oportunitate în vederea inițierii Planului Urbanistic Zonal, si Regulamentului Local de Urbanism aferent, și stabilirea condițiilor de construibilitate pentru realizarea investiției de locuință individuala și anexă. Imobilul situat în str. Mărțișorului nr. 5 se afla in subzona Li3 – locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2 niveluri, în zona de restructurare. Se va propune încadrarea imobilelor în subzona Li3-c, și se propun reglementări noi cu privire la retrageri față de aliniament și banda de construibilitate, fața de limitele laterale ale terenului.
INIŢIATOR:            CRANTEA VICTOR ADRIAN, CRANTEA NICOLATE
ELABORATOR:     S.C. ANGELA BUSCA ARCHITCTURE S.R.L.

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U0.1 - INCADRAREA IN PUG
U1 - SITUATIA EXISTENTA
U2 - CONCEPT PROPUS

 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National