Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi Regulament Local de Urbanism aferent in vederea realizării investiției Hala metalica cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt - Primaria Caracal


Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi Regulament Local de Urbanism aferent in vederea realizării investiției Hala metalica cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Hala metalica cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt

          ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren arabil intravilan (1.424mp) si teren vie intravilan in suprafata de 156 mp. Pe parcela studiata nu exista constructii. Se propune realizarea unei hale metalice  cu functiunea de service auto si spalatorie cu un singur post pentru masinile din service auto. Hala va avea un regim de inaltima de maxim P+1E si o suprafata construita de 510.50mp.
INIŢIATOR: DL. ION FLORIN CORNEL SI DNA. ION RAMONA CRISTINA
ELABORATOR: S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE S.R.L.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National