Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizarii investitiei Construire cladire cu destinatia mixta spatiu comercial si depozitare si construire locuinte individuale, str. Aleea Teilor nr. 60, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Construire cladire cu destinatia mixta spatiu comercial si depozitare si construire locuinte individuale,

str. Aleea Teilor nr. 60, Caracal, jud. Olt

ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren arabil intravilan (1.310mp), curti constructii (417 mp), livada (910 mp)  si teren vie intravilan in suprafata de 414mp. Pe parcela studiata nu exista constructii. Se propune realizarea unei cladiri  cu functiune mixta spatiu comercial si depozitare si construirea a trei locuinte individuale personale. Cladirile vor avea un regim  de inaltime de maxim P+1E si o suprafata construita totala de maxim 1830 mp.