Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Bicaz nr. 14A, Caracal, jud. Olt - Primaria Caracal


Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Bicaz nr. 14A, Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN, str. Bicaz nr. 14A, Caracal, jud. Olt

ARGUMENTARE: Folosinta actuala a terenului este teren curti constructii, intravilan, in suprafata de 1021.00mp. Parcela studiata este libera de constructii.

Se doreste  mobilarea lotului cu 1 imobil avand regim de înălțime S+P+3E cu 1 tronson (scară), însumând un maxim de 16 de apartamente, cu 1, 2, si 3 camere locuibile cu spații interioare și suprafețe conform Anexei nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicata. 

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National