Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt - Primaria Caracal


Anunțarea intenției de elaborare: PUZ şi RLU aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt

INTENȚIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential

generat de imobilul amplasat pe: Str. Tîrgul Nou, nr 43, Municipiul Caracal, Județul Olt

          ARGUMENTARE: In baza Certificatului de Urbanism, nr. 173/01.09.2021 emis de Primăria Municipiului Caracal, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea obtinerii Avizului de Oportunitate necesar initierii Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Urbanistic Local aferent in vederea realizării investiției Construire ansamblu rezidential prin care se reglementează conditiile in care se poate construi pe terenul identificat cu nr. cadastral 58157.  Imobilul situat pe Str. Tirgul Nou, nr. 43, se află in subzona Li3-locuinte individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in zone de restructurare.

Descarca anunt
Memoriu
U01 - Incadrare in zona
U02 - Incadrare in Pug Caracal
U2 - Reglementari urbanistice

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National