INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC PENTRU ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ (P.U.Z.C.P.) A MUNICIPIULUI CARACAL - Primaria Caracal


INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC PENTRU ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ (P.U.Z.C.P.) A MUNICIPIULUI CARACAL

 

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC PENTRU ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ (P.U.Z.C.P.) 

A MUNICIPIULUI CARACAL

 

ARGUMENTARE: ZCI împreună cu subzonele Zonei verzi V 1 – Parcul Poroineanu si V 2 – Zona verde Piata Victoriei, cu zonele mixte M 1a, M 1b si M 2a de locuinţe individuale şi servicii şi subzonele de locuit Li 1a, Li 1b şi Li 2a  formează Zona Construită Protejată (ZCP) a municipiului Caracal definita prin studiul istoric al PUG Caracal. Protecţia, conservarea şi dezvoltarea ariilor cu valori de patrimoniu, înglobatoare de monumente, ansambluri şi situri necesită elaborarea unui  P.U.Z.C.P.

INIŢIATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a P.U.Z.C.P. a MUNICIPIULUI CARACAL

În perioada 25.03.2015-15.04.2015

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Dobrescu Mihaela Daniela, inspector de specialitate municipiul Caracal Piaţa Victoriei nr.10,  telefon 0249 511384- interior 111, e-mail office@primariacaracal

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare: vor fi transmise la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str. Piaţa Victoriei Nr. 8, Ghişeu Unic (birou 4)

Răspunsul la observaţiile transmise: va fi afişat la avizierul Primăriei municipiului  Caracal, Piaţa Victoriei nr. 10 (curte interioară) şi la adresa comunicată de persoana care a făcut observaţiaîn perioada 16.04.2015-01.05.2015 .           

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului

·         Etapa pregatitoare-anunt intentie de elaborare…..luna martie 2015

·         Etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare …….. estimat luna iunie 2015

 

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National