Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Proiect hotarare nr.122 din 14.06.2021 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria Municipiului Caracal

Anunț Nr. 32907/15.06.2021

          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

 Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, municipiul Caracal, jud. Olt”

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe baza de cerere depusă la Ghișeu Registratură.

Publicul este invitat sa transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, în perioada 15.06.2021 – 26.06.2021.   

Descarca Anunt

Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, municipiul Caracal, jud. Olt”Proiect hotarare nr.116 din 03.06.2021 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria Municipiului Caracal

Anunț nr. 31248/03.06.2020 privind

Proiect de hotărâre nr. 116/03.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

„Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe”,

str. Dragoș Vodă nr. 2D și 2E, municipiul Caracal, județul Olt

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

Proiectul de hotărâre se poate obține in copie, pe baza de cerere depusa la Ghișeu Registratura.

Publicul este invitat sa transmită in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, in perioada 04.06.2021 – 16.06.2021.     

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 116/03.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe”, str. Dragoș Vodă nr. 2D și 2E, municipiul Caracal, județul OltProiect hotarare nr.108 din 29.06.2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria Municipiului Caracal
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Arhitect sef
Compartiment Documentatii de Urbanism, Publicitate Stradala
Nr. 29142/29.06.2020

Anunț

         In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 108/29.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
Hale cu destinatia service auto, str. Marasti nr.82 si nr.84 din  mun. Caracal, județul Olt”

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 108/29.06.2020 referitor la: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Hale cu destinatia service auto, str. Marasti nr.82 si nr.84 din  mun. Caracal, județul Olt”Proiect hotarare nr.241 din 13.11.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria Municipiului Caracal
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Arhitect sef
Compartiment Documentatii de Urbanism, Publicitate Stradala
Nr.  57165/13.11.2019

Anunț

    In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 241/13.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
 „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale”
Str. Piața Victoriei nr. 35A, Caracal, jud. Olt

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 241/13.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale” Str. Piața Victoriei nr. 35A, Caracal, jud. OltProiect hotarare nr.240 din 13.11.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria Municipiului Caracal
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Arhitect sef
Compartiment Documentatii de Urbanism, Publicitate Stradala
Nr.  57164/13.11.2019

Anunț

    In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 240/13.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”
Str. Primăverii nr. 14, Caracal, jud. Olt

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 240/13.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E” Str. Primăverii nr. 14, Caracal, jud. Olt

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National