Proiect hotarare nr.90 din 26.04.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism - Primaria Caracal


Proiect hotarare nr.90 din 26.04.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

DATA ANUNŢULUI 26.04.2018

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 29.05.2018, ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 90 DIN 26.04.2018 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea„ Extinderii  intravilanului municipiului Caracal, înscopul  modernizăriiextinderii fabricii de producţie a produselor din carnmunicipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt şi  extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetulOlt”, beneficiar S.C. MalinaLux S.R.L.

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA:CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 90/26.04.2018 REFERITOR LA:„Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea„ Extinderii intravilanului municipiului Caracal, înscopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a produselor din carne municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt şi extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetulOlt”, beneficiar S.C. MalinaLux S.R.L.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National