Proiect hotarare nr.65 din 16.04.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism - Primaria Caracal


Proiect hotarare nr.65 din 16.04.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria municipiului Caracal
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Compartiment Documentatii de Urbanism, Publicitate Stradala

Nr. 20768/17.04.2019

Anunt


          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr.  52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  se aduce la cunostinta publica proiectul de act normativ:
Proiect de hotarare nr. 64/16.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  (PUZ) ,,Extindere si schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial si spatiu depozitare" Str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, judetul Olt

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

Descarca anunt

Proiect de hotarare nr. 65/16.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, in vederea realizării investiţiei ,,Extindere si schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial si spatiu depozitare" Str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, judetul Olt

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National