Proiect hotarare nr.241 din 13.11.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria Municipiului Caracal
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Arhitect sef
Compartiment Documentatii de Urbanism, Publicitate Stradala
Nr.  57165/13.11.2019

Anunț

    In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 241/13.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
 „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale”
Str. Piața Victoriei nr. 35A, Caracal, jud. Olt

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 241/13.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale” Str. Piața Victoriei nr. 35A, Caracal, jud. Olt