Proiect hotarare nr.108 din 29.06.2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria Municipiului Caracal
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Arhitect sef
Compartiment Documentatii de Urbanism, Publicitate Stradala
Nr. 29142/29.06.2020

Anunț

         In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 108/29.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ)
Hale cu destinatia service auto, str. Marasti nr.82 si nr.84 din  mun. Caracal, județul Olt”

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 108/29.06.2020 referitor la: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Hale cu destinatia service auto, str. Marasti nr.82 si nr.84 din  mun. Caracal, județul Olt”