Proiect hotarare nr.122 din 14.06.2021 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria Municipiului Caracal

Anunț Nr. 32907/15.06.2021

          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

 Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, municipiul Caracal, jud. Olt”

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe baza de cerere depusă la Ghișeu Registratură.

Publicul este invitat sa transmită în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, în perioada 15.06.2021 – 26.06.2021.   

Descarca Anunt

Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, municipiul Caracal, jud. Olt”