Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


STUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării investiției Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe

generat de imobilul: Str. Dragoș Vodă, nr. 2D și nr. 2E, Municipiul Caracal, Județul OltSTUDII DE FUNDAMENTARE

 

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea Obținerii autorizației de construire pentru clădire locuința P+1E, organizarea executării lucrărilor si executarea lucrărilor de racorduri si branșament la rețelele publice de apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, împrejmuire teren,

municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01-STUDIU GEOTEHNIC
02-SUPORT TOPOGRAFIC
03-STUDIU DE CIRCULATIE-MEMORIU
03-STUDIU DE CIRCULATIE-PARTE DESENATA
04-STUDIU RETELE UTILITATI-MEMORIU
04-STUDIU RETELE UTILITATI-PARTE DESENATASTUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131B, in municipiul Caracal, jud. OltSTUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism

Hale cu destinația service auto, str. Mărăști nr.82 și str. Mărăști nr.84,municipiul Caracal, județul OltSTUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 Plan Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiţiei
“Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”
str. Primaverii nr. 14, municipiul Caracal, judetul Olt

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National