STUDII DE FUNDAMENTARE

STUDII DE FUNDAMENTARE
PLAN URBANISTIC ZONAL SI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI
“CRESA MUNICIPALA AMPLASATA PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”