STUDII DE FUNDAMENTARE

STUDII DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
“LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+4E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER PE STR. IANCU JIANU NR.7 SI NR. 11, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

STUDIU CIRCULATIE
STUDIU GEOTEHNIC
STUDIU INSORIRE
STUDIU ISTORIC