STUDII DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
“SPAŢIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR.43A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

STUDIU DE INSORIRE
STUDIU ISTORIC
STUDIU DE CIRCULATIE
STUDIU GEOTEHNIC