STUDIU DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

PUZ - EXTINDERE LOCUINTA PARTER PE INTRAREA NOUA NR.12, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT

STUDIU DE INSORIRE