STUDII DE FUNDAMENTARE

Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism în vederea realizării investiţiei

Sală pentru spectacole, expoziţii, festivităţi și servicii comerciale

str. Piata Victoriei nr. 35A, municipiul Caracal, judetul Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01 - 0 -  STUDIU CIRCULATIEI
01 - 1 - DO - INCADRAREA IN ZONA
01 - 2 - D1 - STUDIU DE CIRCULATIE
02 - STUDIU GEOTEHNIC
03 - STUDIU ISTORIC - Piata Victoriei PUZ