STUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism

Hale cu destinația service auto, str. Mărăști nr.82 și str. Mărăști nr.84,municipiul Caracal, județul Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01-STUDIU GEOTEHNIC
02-0-STUDIU circulatie MARASTI 84
02-1-C0 STUDIU CIRCULATIE marasti 82-84 INCADRARE
02-2-C1 STUDIU CIRCULATIE marasti 82-84 PROPUNERE