STUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131B, in municipiul Caracal, jud. Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01-STUDIU DE INSORIRE
02-STUDIU GEOTEHNIC