STUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

în vederea realizării investiției Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe

generat de imobilul: Str. Dragoș Vodă, nr. 2D și nr. 2E, Municipiul Caracal, Județul Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01-SUPORT TOPOGRAFIC
02-STUDIU GEOTEHNIC
03-STUDIU ECHIPA EDILITARA
04-STUDIU DE CIRCULATIE