Anunt S.P.C.L.E.P.

ANUNȚ

      Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.15 din 06.01.2017 a Legii nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 01.02.2017, taxele pentru serviciile publice prestate de S.P.C.L.E.P. Caracal sunt următoarele:
      În ceea ce privește cererile pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, nu este necesară plata vreunei taxe.

Şeful S.P.C.L.E.P. Caracal

              Nicolescu Mihai