Anunt Individual Nr. 22828 din 12.05.2020

ANUNT INDIVIDUAL
       În temeiul prevederilor art. 47, alin. (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabilii:
           Actele administrative fiscale pot fi consultate de către titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
         Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 12.05.2020
        Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ îl/o puteţi contacta pe domnul/doamna Rotunjanu George Silviu,  la sediul nostru sau la numărul de telefon 0249518530, e-mail: office@ primariacaracal.ro.
Sef Serviciu, 
Predescu Mirela Irina
ANEXA LA ANUNT INDIVIDUAL NR. 22828 din 12.05.2020  
NR. CRT. NUME SI PRENUME/DENUMIREA CONTRIBUABILULUI DOMICILIUL FISCAL AL CONTRIBUABILULUI DENUMIREA ACTULUI ADMINISTRATIV-FISCAL/NR. ŞI DATA ACTULUI
1

ZAMFIR CONSTANTIN MUGUREL  

 

strada Carpati, nr.110, Caracal, jud.Olt

decizia de impunere nr.20618/22.04.2020 si

adresa-comunicare decizie impunere nr.20619/22.04.2020