Formulare Tipizate Fizice

DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului pe cladiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Descarca

 

DECLARATIE DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, în cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal

Descarca

 


DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Descarca

 

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare, ( se scrie anul)

Descarca

 

Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare, ( se scrie anul)

Descarca

 

CERERE pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozitele, taxele locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice *)

Descarca