Formulare Tipizate Juridice

Formulare tipizate pentru desfășurarea activității de stabilire

impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

 

Nr. 

Denumirea

Model

1

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Model 2016 ITL - 002

2

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Model 2016 ITL – 004

3

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoane juridice

Model 2016 ITL – 005

4

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor juridice

Model 2016 ITL – 006

5

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Model 2016 ITL – 007

6

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local

Model 2016 ITL 012

7

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL 014

8

Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Model 2016 ITL 015

9
Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
Model 2009 ITL 027
10 Cerere restituire Model
11 Cerere compensare Model