Anunt concurs nr. 57740 din 03.11.2021 - Primaria Caracal

Acorduri de funcționare

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 57740 din 03.11.2021

 

ANUNT          

          În aplicarea prevederilor  art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 39 (1), (11) și (2)  și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 03.12.2021, ora 1100– proba scrisă

pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării a 7 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal, respectiv:

Descarca anunt

Formular inscriere

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concurs

Centralizator nominal cu rezultatele obtinute la proba scrisa

Centralizator nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu

Raportul final al concursului

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National