Anunt concurs nr. 66373 din 15.12.2021 - Primaria Caracal

Acorduri de funcționare

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 66373 din 15.12.2021

ANUNŢ

         În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul Centrului Municipal Creșe din Caracal, Aleea Creșei, nr. 3

CONCURS

pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant  de

bucătar la Creșa nr. 3,

în datele de

10.01.2022 ora 10.00 – proba practică şi

interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  31.12.2021 orele 14.00,  la Compartimentul Comunicare, relatii publice, administratre website si agenda electronică din cadrul Primăriei Municipiului Caracal, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concurs

Centralizator nominal cu rezultatele obtinute la proba practica

Centralizator nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu

Centralizator nominal cu rezultatele finale obtinute la concurs

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National