Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Acorduri de funcționare

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 50233 din 28.09.2021

ANUNŢ

          Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

EXAMEN

de promovare în funcții cu grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute a personalului contractual din cadrul

Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal,

 în datele:

18.10.2021, ora 10:00 – proba scrisă, pentru promovarea înfuncție cu grad profesional imediat superior celui deţinut, respectiv artist plastic, gradul IA, studii superioare;

19.10.2021, ora 10:00 – proba practică, pentru promovarea în funcții cu trepte profesionale imediat superioare celor deținute, respectiv muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole, treapta I,

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, dar nu mai târziu de 08.10.2021, la Compartimentul Comunicare, relaţii publice, administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Proces verbal selectie dosare nr. 52949 din 11.10.2021

Proces verbal selectie dosare nr. 52955 din 11.10.2021

Centralizator nominal cu rezultatele obtinute la proba scrisa

Centralizator nominal cu rezultatele finale

Centralizator nominal cu rezultatele obtinute la proba practica 

Centralizator nominal cu rezultatele finale 19.10.2021Anunt concurs nr. 54492 din 18.10.2021

ANUNŢ

                       

            În conformitate cu prevederile art. 476 – 479 și 618 (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și  ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL organizează în data de :

 

18.11.2021 orele 11.00 – proba scrisă

pentru  concursul / examenul de promovare în funcţii publice cu grad profesional imediat superior celui deţinut, respectiv:

Descarca anunt

Descarca formular de inscriereAnunt concurs nr. 54193 din 14.10.2021

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

10.11.2021 ora 10.00 – proba scrisă şi

interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

pentru ocuparea  unui post contractual de execuție vacant de

asistent medical comunitar (PL)

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  01.11.2021 orele 16.30, la Compartimentul Comunicare, relatii publice, administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anuntAnunt concurs nr. 54080 din 14.10.2021

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS

pentru ocuparea unui post contractual de execuție temporar vacant  demuncitor calificat (M/G), treapta II

în cadrul Serviciului Public Administrarea Piețelor și Târgului Săptămânal

în datele de

03.11.2021 ora 10.00 – proba practică şi

interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  26.10.2021 orele 16.30,  la Compartimentul Comunicare, relatii publice, administrare website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National