Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Primaria Caracal

Acorduri de funcționare

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiect de hotărâre nr. 246/14.10.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ”Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt „

Anunț

          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 246/14.10.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ”Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt „

Descarca anunt

Descarca Proiect de hotare nr.246/14.10.2021Proiect de hotărâre nr. 143/02.07.2021 privind aprobarea documentaţiilor de urbanism (PUZ) și (RLU) aferent, pentru„Obținere autorizație de construire pentru clădire locuință P+1E, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt

Anunț

          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 143/02.07.2021 privind aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru„Obținere autorizație de construire pentru clădire locuință P+1E, organizarea executării lucrărilor si executarea lucrărilor de racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, împrejmuire teren, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt”, initiatorBejan Mihăiță Mircea 

Descarca Anunt

Descarca Proiect de hotarare nr. 143/02.07.2021Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, municipiul Caracal, jud. Olt”

Anunț

          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, municipiul Caracal, jud. Olt”

Descarca Anunt

Descarca Proiect de hotarare nr. 122/14.06.2021Proiect de hotarare nr.121 din 10.06.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021

ANUNȚ
          In  conformitate cu prevederile  art.  7 din Legea  nr.  52/2003, privind  transparenta decizionala  in administratia  publica, republicata, cu modificarile  si completarile  ulterioare,  se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect de hotarare nr.121 din 10.06.2021 referitor la aprobarea "Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021".


Proiect de hotărâre nr. 116/03.06.2021 privind aprobarea documentatiilor de urbanism PUZ si RLU aferent, in vederea investitiei "Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe Str. Dragoș Vodă, nr. 2D și nr. 2E, municipiul Caracal, Județul Olt"

Proiect de hotărâre nr. 116/03.06.2021 referitor la: aprobarea documentatiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, in vederea investitiei "Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe Str. Dragoș Vodă, nr. 2D și nr. 2E, municipiul Caracal, Județul Olt", initiata de domnul Sandu Petre.

Descarca anunt

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National