Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiect de hotărâre nr. 275/01.11.2021 pentru aprobarea aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2022

A N U N Ț
 
          În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
          Proiect de hotărâre nr. 275/01.11.2021 pentru aprobarea aprobarea  unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2022
 
      


Proiect de hotărâre nr. 246/14.10.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ”Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt „

Anunț

          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 246/14.10.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ”Hală metalică cu destinația de service auto, str. Măceșului nr. 9E, Caracal, jud. Olt „

Descarca anunt

Descarca Proiect de hotare nr.246/14.10.2021Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al "Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal"

A N U N Ț

          În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:

          Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021 pentru aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare al "Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal"

Descarca anunt
Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021Proiect de hotărâre nr.258/25.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcarilor publice din Municipiul Caracal

Anunț
          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunoștință publică urmatorul proiect de act normativ:
             Proiect de hotărâre nr.258/25.10.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea parcarilor publice din Municipiul Caracal
 


Proiect de hotărâre nr. 143/02.07.2021 privind aprobarea documentaţiilor de urbanism (PUZ) și (RLU) aferent, pentru„Obținere autorizație de construire pentru clădire locuință P+1E, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt

Anunț

          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

Proiect de hotărâre nr. 143/02.07.2021 privind aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru„Obținere autorizație de construire pentru clădire locuință P+1E, organizarea executării lucrărilor si executarea lucrărilor de racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, împrejmuire teren, municipiul Caracal, str. Trandafirilor nr. 13, jud. Olt”, initiatorBejan Mihăiță Mircea 

Descarca Anunt

Descarca Proiect de hotarare nr. 143/02.07.2021

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National