Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2016

Convocator nr. 143 din 19.07.2016

Proiect nr. 141/18.07.2016 REFERITOR LA: Aprobarea criteriilor și  procedurilor de numire și eliberare din funcţie a administratorului public și a atribuțiilor specifice ale administratorului public 

Proiect nr. 140/18.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2016  

Proiect nr. 139/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016

Proiect nr. 138/15.07.2016 REFERITOR LA: organizarea manifestarilor culturale şi artistice „Aniversare Romanaţi – 520 de ani”, în municipiul Caracal, în perioada 29 iulie -31 iulie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens.

Proiect nr. 137/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea casării autoturismului marca Daewoo tip Cielo  prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2016 şi achiziţionarea unui autovehicul nou cu utilizarea primei de casare.

Proiect nr. 136/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal pentru anul 2016.

Proiect nr. 135/15.07.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului Local Caracal în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect nr. 134/15.07.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor  U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL

Proiect nr. 133/15.07.2016 REFERITOR LA: revocarea H.C.L. Caracal nr. 20 /28.03.2016 cu privire la modificarea prevederilor art. 10 alin. 2 din H.C.L. Caracal nr. 98/10.11.2015 privind aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice pentru anul 2016

Proiect nr. 132/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal 

Proiect nr. 131/15.07.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal