Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2016 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2016

Proiect nr. 177/30.08.2016 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 7 mp (C1), teren intravilan în suprafață de 2000 mp precum și împrejmuirea aferentă.
Proiect nr. 170/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Proiect nr. 169/22.08.2016 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial.
Proiect nr. 168/22.08.2016 REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1335/28.07.2006, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 7,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str. Piaţa Victoriei la Est de bl.17. 
Proiect nr. 167/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea cotei autorității publice (mărimea beneficiului), a  cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Caracal, pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016, a sumelor cu titlu de recuperare a investiției, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe precum şi aprobarea modelului contractului cadru de închiriere. 
Proiect nr. 166/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.
Proiect nr. 165/22.08.2016 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a  suprafeţei de teren de 517 mp aferentă casei de locuit, situată pe strada Armoniei nr. 6, suprafaţă de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către d-nul Grigore Ionuț Bujor.
Proiect nr. 164/22.08.2016 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.
Proiect nr. 163/22.08.2016 REFERITOR LA: desemnarea unui membru titular şi membru supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.
Proiect nr. 162/22.08.2016 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de Salubrizare a localităților din județul Olt.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National