Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2016 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2016

Proiect nr. 203/27.09.2016 REFERITOR LA: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRARE PIEŢE ŞI TÂRG SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

Proiect nr. 202/27.09.2016 REFERITOR LA: desființarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL’’.

Proiect nr. 201/27.09.2016 REFERITOR LA: organizarea manifestărilor culturale şi artistice „Festivalul Toamna Romanaților”, în municipiul Caracal, în perioada 30 septembrie - 2 octombrie 2016, precum şi încheierea unui acord de parteneriat în acest sens.

Convocator nr. 200/26.09.2016

Proiect nr. 197/23.09.2016 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe termen de un an, a unor spaţii în suprafaţă totală de 166,18 mp din imobilul situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26, ASOCIAȚIEI DANI VLĂDUȚ AUTISMSTOP.

Proiect nr. 196/23.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal. 

Proiect nr. 195/23.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea Raportului de evaluare nr. 39311/14.09.2016 având ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 517,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal str. Armoniei nr. 6, jud. Olt.

Convocator nr. 192/15.09.2016

Proiect nr. 191/15.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul III pe anul 2016.

Proiect nr. 190/15.09.2016 REFERITOR LA: aprobarea Programului de asistență socială “TIMP PENTRU VIAȚĂ”  ce are ca obiect acordarea unor beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor şi familiilor cu probleme sociale din municipiul Caracal, în vederea prevenirii, combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Proiect nr. 189/15.09.2016 REFERITOR LA: alocarea sumei de 6.000 lei/ lună din bugetul local al municipiului Caracal în vederea susţinerii secţiei de handbal a Clubului Sportiv Şcolar Caracal pentru sezonul competiţional 2016-2017.

Convocator nr. 186/13.09.2016

Proiect nr. 185/13.09.2016 REFERITOR LA: Intrarea U.A.T. Municipiul Caracal în parteneriat cu entități de drept public și privat în vederea depunerii și implementării proiectului PROGRAME INTEGRATE DE REDUCERE A SARACIEI SI EXCLUZIUNII SOCIALE IN COMUNITATEA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI CARACAL finantat prin programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) - ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate”.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National