Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2016 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2016

Convocator nr. 221/26.10.2016

Proiect nr.219/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Creşă mixtă amplasată pe strada Rahovei nr.45A, municipiul Caracal, judeţul Olt”.

Proiect nr.218/24.10.2016 REFERITOR LA: Înființarea Secției de Artă Plastică a Muzeului Romanațiului din cadrul Centrului Cultural Municipal Caracal.

Proiect nr.217/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Municipal Creșe Caracal, a Planului strategic de dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul centrului şi a Cartei drepturilor beneficiarilor.

Proiect nr.216/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de zi Cristina – Caracal precum și aprobarea Planului strategic de dezvoltare al centrului pentru perioada 2016 -2020. 

Proiect nr.215/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Valea Mare jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect nr.214/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Radomirești jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

Proiect nr.213/24.10.2016 REFERITOR LA: Acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Dobroteasa jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”. 

Proiect nr.212/24.10.2016 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal pentru anul 2016.

Proiect nr.211/24.10.2016 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV pe anul 2016.

Proiect nr.210/24.10.2016 REFERITOR LA: Modificarea și completarea prevederilor anexei la H.C.L. nr. 08/25.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National