Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2016 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Decembrie 2016

Proiect nr.272/22.12.2016 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 04/29.01.2016 privind aprobarea Calendarului principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016 precum şi utilizarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezervă al Centrului Cultural Municipal Caracal în vederea realizării evenimentului cultural Revelion 2017.

Convocator nr. 271/21.12.2016

Proiect nr.264/19.12.2016 REFERITOR LA: concesionarea, fără licitație publică, pe o perioadă de 10 ani a unui teren intravilan în suprafață de 250 mp aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal la nord – est de bl. A din str. Carpați nr. 73. Jud. Olt, pe care este construit Skid GPL Auto. 

Proiect nr.263/19.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie - decembrie 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect nr.262/19.12.2016 REFERITOR LA: concesionarea, prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a 3 suprafețe de teren în suprafață totală de 5,00 mp, aparținând domeniului public al municipiului Caracal pentru amplasarea a 3 panouri publicitare tip backlit.

Proiect nr.249/28.11.2016 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2017.

Convocator nr. 268/20.12.2016

Proiect nr.267/20.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea disponibilizării a unui bun - mijloc fix, aflat în domeniul privat al Muncipiului Caracal.

Anexa

Proiect nr.266/20.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 150.000 lei pentru întocmirea documentației în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu de către Centrul de Asistență Medico - Socială Caracal.

Proiect nr.265/20.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal trimestrul IV anul 2016.

Anexa

Convocator nr. 258/13.12.2016

Proiect nr.257/13.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe trimestrul IV anul 2016.

Proiect nr.256/13.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă aprobat prin H.C.L Caracal nr. 4/29.02.2016 privind Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016 a sumei de 10.449,00 lei în vederea achiziționării cadourilor oferite colindătorilor cu ocazia sarbătorilor de iarnă -2016.

Proiect nr.255/13.12.2016 REFERITOR LA: utilizarea din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al municipiului Caracal pe anul 2016 a sumei de 29.000 lei pentru cofinanţarea achiziției de aparatură medicală de înaltă performanță.

Proiect nr.254/13.12.2016 REFERITOR LA: aprobarea exproprierii unor suprafețe de teren în vederea finalizării obiectivului de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”, conform Decizia de expropriere nr. 1358/29.09.2011 a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania-S.A. și a cuantumului total al despăgubirilor pentru terenurile expropriate.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National