Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2017

Proiect nr.67/30.03.2017 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”

Convocator nr.64 /27.03.2017

Proiect nr.63/24.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea noilor tarife şi taxe pentru activităţile specifice serviciilor publice de salubrizare şi administrarea domeniului public şi privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea AD.P.P. Caracal S.R.L.

Proiect nr.62/24.03.2017 REFERITOR LA: Prelungirea perioadei de aplicare a reducerii cu 20% a taxelor stabilite pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piața Agroalimentară și Târgul Săptămânal prevăzută în ”Nota” din Anexa nr. 10 lit. A la H.C.L. nr. 08/31.01.2017.

Proiect nr.61/23.03.2017 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea pozițiilor nr. 4, nr. 7 și nr. 9 din Anexa la H.C.L. nr. 21/31.08.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal.

Proiect nr.60/23.03.2017 REFERITOR LA: Schimbarea destinației unui imobil construcție și închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 3 ani a două spaţii, aflate în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol ”DIMITRIE PETRESCU” Caracal.

Proiect nr.59/23.03.2017 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 76 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 35A, la E de Bl. 1AB, jud. Olt către ELLA – DAN S.R.L. prin administrator Chiosan Constantin Nicolae.

Proiect nr.58/23.03.2017 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, a  spaţiului în suprafaţă totală de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt, Asociației „Fiii şi Prietenii Caracalului”. 

Proiect nr.57/23.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice al municipiului Caracal.

Convocator nr.49 /09.03.2017

Proiect nr.48/09.03.2017 REFERITOR LA: Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiţii «EXTINDERE ȘI REABILITARE STRADA VALTER MĂRĂCINEANU, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚÚL OLT». 

Proiect nr.47/09.03.2017 REFERITOR LA: Reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea obiectivului de investiţii «REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT ». 

Proiect nr.46/09.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE PARCĂRI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE ADIACENTE ARTEREI DE CIRCULAȚIE CALEA BUCUREȘTI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”. 

Proiect nr.45/09.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de  investiţii „REABILITARE PARCĂRI, TROTUARE, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE DIN ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE INTRAREA BUZEȘTI  ÎN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”.

Proiect nr.44/09.03.2017 REFERITOR LA: Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CARACAL, județul Olt -  etapa a II- a”.