Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2017

Convocator nr. 117 din 26.05.2017

Proiect nr.115/23.05.2017 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 1593/17.07.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 16,00 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Nicolae Titulescu (Piaţa Gării), Jud. Olt, pe care este construit un spaţiu comercial.

Proiect nr.112/23.05.2017 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din H.C.L. nr. 52/29.11.2016 privind modificarea poziției nr. 488 din Anexa la H.C.L. Caracal nr. 103/27.06.2014 privind aprobarea domeniului privat al municipiului Caracal și completarea acestuia cu o nouă poziție.

Proiect nr.111/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2017.

Proiect nr.110/23.05.2017 REFERITOR LA: constituirea ca parte civilă a municipiului Caracal în dosarul nr. 32/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova cu suma de 4.984.449,56 lei.

Proiect nr.109/23.05.2017 REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea obiectivului de investiţii «LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI BLOC LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEȚUL OLT, MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 2C».

Proiect nr.108/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 3 locuinţe sociale rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2017.

Proiect nr.107/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal, pentru anul 2017.

Proiect nr.106/23.05.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2017. 

Proiect nr.88/21.04.2017 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuinţă parter şi demisol parţial pe strada Gheorghe Doja nr.34B, municipiul Caracal, judeţul Olt”, investitori Dumitrescu Flavius Teodor şi Dumitrescu Diana Mădălina generat de imobilul din strada Gheorghe Doja nr.34B şi cvartalul delimitat de străzile Miron Costin, Craiovei, Elena Doamna, Decebal, Gheorghe Doja.