Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2017

Convocator nr. 130 din 23.06.2017

Proiect nr. 128/16.06.2017 REFERITOR LA: stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații  speciale, pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială la nivelul municipiului Caracal.

Proiect nr. 127/16.06.2017 REFERITOR LA: stabilirea destinației de locuință a unor spații din incinta unor imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal.

Proiect nr. 126/16.06.2017 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 76,64 mp și teren intravilan în suprafață de 2431,36 mp, situate în municipiul Caracal, str. Silozului nr. 22, jud. Olt.

Proiect nr. 125/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.

Proiect nr. 124/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) întocmită de SC Trodonic S.R.L privitor la obiectivul de investiții «REABILITAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL ÎN MUNICIPIUL CARACAL» și a indicatorilor tehnico-economici ai acestei investiții.

Proiect nr. 123/15.06.2017 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 7 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2017.

Proiect nr. 122/14.06.2017 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal" domnului OLIWER DOBRE – CONSTANTIN.

Proiect nr. 121/14.06.2017 REFERITOR LA: validarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2017.

Proiect nr. 120/12.06.2017 REFERITOR LA: constituirea ca parte civilă a municipiului Caracal în dosarul nr. 32/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova cu suma de 4.984.449,56 lei.