Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2017 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2017

Convocator sedinta nr.157 din 27.07.2017

Proiect nr. 155/26.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și înființare  secție de psihiatrie a Spitalului  Municipal Caracal"

Proiect nr. 152/20.07.2017 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 59 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr. 08/25.07.2016.

Proiect nr. 151/19.07.2017 REFERITOR LA: stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Primăria municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect nr. 150/19.07.2017 REFERITOR LA: asigurarea fondurilor necesare derulării activităților pentru implementarea proiectului ”Sprijin Pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Caracal”.

Proiect nr. 149/19.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.

Proiect nr. 148/19.07.2017 REFERITOR LA: includerea unor imobile în domeniul privat al Municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect nr. 147/19.07.2017 REFERITOR LA: modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Caracal nr. 50/27.04.2017 privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003.

Proiect nr. 146/19.07.2017 REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr.70/23.06.2017privindstabilirea destinației de locuință a unor spații din incinta unor imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal.

Proiect nr. 145/19.07.2017 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din: construcție în suprafață de 21,75 mp și teren intravilan în suprafață de 1818 mp, situate în municipiul Caracal, str. Silozului nr. 22, jud. Olt.

Proiect nr. 144/19.07.2017 REFERITOR LA: încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul municipiului Caracal situate pe strada Carpenului şi strada Paltinului.

Proiect nr. 143/19.07.2017 REFERITOR LA: completarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al  municipiului Caracal, aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului domeniului public şi privat, aprobat prin H.C.L. Caracal nr. 107/28.07.2014.

Proiect nr. 142/19.07.2017 REFERITOR LA: includerea unor suprafețe de teren situate în intravilanul municipiul Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect nr. 141/19.07.2017 REFERITOR LA: revocarea H.C.L. Caracal nr. 32/31.03.2017 cu privire la schimbarea destinației unui imobil construcție și închirierea prin licitație publică pe o perioadă de 3 ani a două spații, aflate în domeniul public al municipiului Caracal și administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal, situate în incinta Colegiului Agricol ,,DIMITRIE PETRESCU” Caracal.

Proiect nr. 140/19.07.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA CASEI MEMORIALE IANCU JIANU, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Proiect nr. 139/19.07.2017 REFERITOR LA: organizarea de manifestări cultural - artistice în municipiul Caracal, altele decât cele care sunt prevăzute în calendarul manifestărilor aprobate anual de Consiliul local al municipiului Caracal, în limita bugetului alocat sau din încasările realizate de către Centrul Cultural Municipal Caracal.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National