Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2017

Convocator sedinta nr.165 din 24.08.2017

Proiect nr. 164/22.08.2017 REFERITOR LA: încheierea contractelor de închiriere ale unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, către posesorii acestora.

Proiect nr. 163/22.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 179 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, identificat prin număr cadastral 54258, modificării şi completării inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, intabulării şi înscrierii în cartea funciară a 40 de loturi rezultate.

Proiect nr. 162/22.08.2017 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a  spaţiului în suprafaţă totală de 14,30 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt, Asociației „GAL INIMA ROMANAȚIULUI”.

Proiect nr. 161/22.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”. 

Proiect nr. 160/22.08.2017 REFERITOR LA: achiziționarea unor microcipuri pentru câinii cu stăpân din municipiul Caracal, județul Olt. 

Proiect nr. 159/22.08.2017 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2017.