Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2017

Convocator sedinta nr.254 din 24.11.2017

Proiect de hotarare nr. 253/24.11.2017 REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife si taxe pentru activitatile  specifice serviciilor  publice de salubrizare  si administrarea domeniului  public si privat practicate in municipiul Carneal, prestate de catre societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotarare nr. 250/21.11.2017 REFERITOR LA: darea in folosinta gratuita, catre DISTRIBUTIE   ENERGIE   OLTENIA   S.A.,   a  unei   suprafete  de  0,80  mp  teren   ce  apartin domeniului public  al municipiului  Caracal in vederea  amplasarii unei firide de distributie  stradala FDS-E 3-3.

Proiect de hotarare nr. 249/21.11.2017 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului  Caracal, beneficiarilor  Legii nr.  15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

Proiect de botarare nr.  248/21.11.2017  REFERITOR LA: transformarea si corectia unor posturi din statele de functii Anexa nr.  3  la H.C.L. nr.  103/2017 si Anexa nr.  3 la H.C.L.  nr.  104/2017.

Proiect de hotarare nr. 247/21.11.2017 REFERITOR LA: actualizarea  componentei  comisiilor sociale de analiza a cererilor  si de solutionare a contestatiilor,  a criteriilor si modului de repartizare a locuintelor sociale aflate pe raza municipiului  Caracal.

Proiect  de  hotarare  nr.  246/21.11.2017  REFERITOR LA:  aprobarea  rectificarii  Bugetului  de Venituri si Cheltuieli al municipiului  Caracal pe trimestrul IV 2017.

Proiect  de  hotarare  nr.  245/21.11.2017  REFERITOR LA:  aprobarea  contului  de  executie bugetara al U.A.T. Municipiul  Caracalla data de 30.09.2017.

Proiect de hotarare nr.  244/21.11.2017 REFERITOR LA:completarea  inventarului unor bunuri ce apartin  domeniului public  al   municipiului  Caracal, aferente  serviciilor publice  de apa, canal, salubrizare, epurarea  apelor  uzate,  administrarea  domeniului  public  si privat,  aprobat  prin H.C.L. Caracal nr.  107/28.07.2014.

Proiect de hotarare nr. 239/13.11.2017 REFERITOR LA: Completarea  prevederilor H.C.L. Caracal nr. 23/28.02.2017 privind aprobarea solicitarii  transmiterii  imobilelor teren in suprafata de 1148,00  mp si constructii  C2 in suprafata de 202 mp, C3 in suprafata de 84 mp, C4 in suprafata de 26 mp si  C5 in suprafata  de 4 mp situate in Caracal,  str.  Iancu Jianu,  nr.  16, jud.  Olt  din patrimoniul  public  al Statului  Roman  si administrarea  Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea  Semintelor si Materialului Saditor Olt in patrimoniul public al U.A.T. Municipiul  Caracal si administrarea Consiliului   Local   al  Municipiului   Caracal   in  vederea   extinderii si modernizarii Pietei municipale Caracal.

Convocator sedinta nr.238 din 10.11.2017

Proiect de hotarare nr.237 /10.11.2017 REFERITOR LA: repartizarea,  in vederea inchirierii,  a locuintei  din  fondul  locativ  situata  in  Carneal,  str.  Carpati  nr.  73,  sc.  A,  ap.  28,  apartinand domeniului  privat al municipiului  Caracal, doarnnei Catalan Marioara Mia, dorniciliata in Caracal, str.  Iancu Jianu nr.  18A, jud. Olt .

Proiect de hotarâre nr. 236/10.11.2017 REFERITOR LA: repartizarea,  in vederea inchirierii, a 2 spatii din locuinta apartinand  fondului  locativ situata in Caracal, str.  Traian nr.  2A, domeniul privat al municipiului  Caracal,  domnului  Avram Alexandru, domiciliat in Caracal, str.  Iancu  Jianu nr.  18, jud. Olt.

Proiect de hotarare nr. 235/10.11.2017 REFERITOR LA: aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare parcari, trotuare, alei pietonale si carosabile din zona de locuinte colective Intrarea Buzesti in municipiul  Caracal, judetul  Olt".