Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2018 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2018

Convocator nr. 57/23.02.2018

Proiect de hotărâre nr. 55/21.02.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 4 din Anexa la H.C.L. nr. 127/27.11.2017, privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003.

Proiect de hotărâre nr. 54/21.02.2018 referitor la aprobarea utilizării excedentului Colegiului Tehnic Matei Basarab Caracal in suma de 127.038,31 lei.

Proiect de hotărâre nr. 53/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea poziţiilor nr. 1978 şi nr. 1979 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 139/21.12.2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului  Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 51/21.02.2018 referitor la modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 20/31.01.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil – construcție și teren în suprafaţă totală de 529 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Piața Victoriei nr. 10A, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 50/21.02.2018 referitor la transformarea unor posturi din statul de funcții Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal și Anexa 2 la H.C.L. nr. 23/2012 – stat de funcții al Cantinei Sociale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 49/21.02.2018 referitor la aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse în anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 48/21.02.2018 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2018 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 47/21.02.2018 referitor la aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”ROMANAŢI SERV” pentru anul 2018. 

Proiect de hotărâre nr. 46/21.02.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2017.

Convocator nr. 42/13.02.2018

Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2018 referitor la aprobarea contractului de închiriere a suprafeței de 1676 mp teren care aparține infrastructurii feroviare publice fără elemente de transport, temporar disponibile aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N.C.F. CFR S.A. – Sucursala Regională C.F. Craiova în vederea realizării investiției ”Extindere și reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt”. 

Proiect de hotărâre nr. 40/09.02.2018 referitor la aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielilor de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National