Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2018

Convocator nr. 86/23.04.2018

Proiect de hotărâre nr. 87/25.04.2018 referitor la mentinerea in bugetul  Asociatiei  GAL  lnima  Romanatiului  a sumei  de  100.000 lei  aprobata  prin H.C.L.  Caracal  nr. 82/31.07.2017.

Proiect de hotărâre nr. 85/23.04.2018 referitor la organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2018 ediţia a VIII a, în perioada 5 – 13 mai 2018 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” .

Proiect de hotărâre nr. 84/20.04.2018 referitor la acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială - comuna Brastavățu, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

Proiect de hotărâre nr. 83/20.04.2018 referitor la aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 82/20.04.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 64/22.03.2018 referitor la indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.