Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2018 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2018

Convocator nr. 24761 din 25.05.2018

Proiect de hotărâre nr. 107/25.05.2018 referitor la numirea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Caracal în comisiile de deschidere şi evaluare a ofertelor privind concesionarea prin licitaţie publică a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 106/22.05.2018 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 116/31.10.2017 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinţei ce aparţine fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, în suprafaţă utilă de 53,73 mp, situată în Intrarea Muzeului, nr. 13, bl.12, sc. 3, ap. 2, parter, Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaş, d-na  Bălăianu Rucsandra, titulară a contractului de închiriere nr. 24/2017.

Proiect de hotărâre nr. 105/22.05.2018 referitor la acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” în vederea exercitării în numele și pe seama U.A.T. Municipiul Caracal a unor atribuții, drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 104/22.05.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal - societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și SC Mario Salar SRL.

Proiect de hotărâre nr. 103/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN”.

Proiect de hotărâre nr. 102/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,88 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2, către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

Proiect de hotărâre nr. 101/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 21,59 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2 către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt.

Proiect de hotărâre nr. 100/22.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Clubul Paraşutiştilor 80 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/22.05.2018 referitor la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 98/22.05.2018 referitor la schimbarea sediului social si modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 97/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 41.124,04 lei pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 96/22.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 16.894 lei pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr. 95/22.05.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 94/22.05.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2018.

Proiect de hotărâre nr. 90/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea „Extinderii intravilanului municipiului Caracal, în scopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a produselor din carne, municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 105, judetul Olt şi extravilan T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt”, beneficiar S.C. Malina Lux S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 89/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru “Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3”, Caracal, jud. Olt, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela Claudia. 

Proiect de hotărâre nr. 88/26.04.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National