Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2018 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2018

Convocator nr. 29807/25.06.2018

Proiect de hotărâre nr.125/25.06.2018 referitor la aprobarea  unui schimb de locuinte A.N.L., avand ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe - Viorel.

Proiect de hotărâre nr.124/25.06.2018 referitor la aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Proiect de hotărâre nr.123/25.06.2018 referitor la suplimentarea numărului de posturi al Centrului municipal Creşe Caracal, înființarea în structura acestuia a Creșei nr. 2 Caracal și modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului municipal Creşe Caracal.

Proiect de hotărâre nr.122/25.06.2018 referitor la aprobarea subînchirierii suprafeței de 27 mp ce face parte din spațiul comercial in suprafață totală de 56 mp, situat în incinta curții interioare a Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr.121/25.06.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proiect de hotărâre nr.120/25.06.2018 referitor la conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului Prof. DUMITRU RĂDULESCU.

Proiect de hotărâre nr.119/20.06.2018 referitor la aprobarea Protocolului de colaborare dintre Spitalul Municipal Caracal și Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal.

Proiect de hotărâre nr.118/20.06.2018 referitor la modificarea și completarea în mod corespunzător a prevederilor H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean/interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

Proiect de hotărâre nr.117/20.06.2018 referitor la revocarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 44/30.03.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.

Proiect de hotărâre nr.116/20.06.2018 referitor la prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 348/25.02.2003, având ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 26.00 mp ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 20A, pe care este construit spaţiul comercial nr. 2.

Proiect de hotărâre nr.115/20.06.2018 referitor la modificarea poziţiei nr. 594 din anexa la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea  inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr.114/20.06.2018 referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr.113/20.06.2018 referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect de hotărâre nr.112/20.06.2018 referitor la amenajarea unui spațiu de reculegere în incinta Cimitirului nr. 1 Caracal.

Proiect de hotărâre nr.111/20.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

Proiect de hotărâre nr.110/20.06.2018 referitor la aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2018. 

Proiect de hotărâre nr.109/20.06.2018 referitor la instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate. 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National