Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2018 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2018

Convocator nr.42431 din 17.09.2018

Proiect de hotărâre nr. 181/17.09.2018 referitor la retragerea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Caracal și desemnarea altor reprezentanți în Consiliile de administraţie ale Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” și  Liceului Tehnologic “Constantin Filipescu” pentru anul școlar 2018 - 2019.

Proiect de hotărâre nr. 180/17.09.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 22.10 mp situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt.

Proiect de hotărâre nr. 179/17.09.2018 referitor la transformarea unui post din Anexa II la HCL nr. 94/2014 – Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 178/17.09.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Convocator nr. 41936/13.09.2018

Proiect de hotărâre nr. 177/13.09.2018 referitor la aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRISTE, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmeaza a fi finantat în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5 – Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii în ce priveste Aria prioritara 3 a SUERD „Promovarea culturii si a turismului, a contactelor directe între oameni” .

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National